Zverejňovanie zmlúv a faktúr

 Informácia k programovému prostrediu CG ISS - Jednotná ekonomika organizácií (JEO), link:

zmluvy

https://egov.hlohovec.sk/default.aspx?NavigationState=778:1:&F144101035=16

faktúry dodávateľské

https://egov.hlohovec.sk/default.aspx?NavigationState=779:1:&F144102032=16

faktúry odberateľské

https://egov.hlohovec.sk/default.aspx?NavigationState=780:1:&F144103025=16

objednávky

https://egov.hlohovec.sk/default.aspx?NavigationState=781:1:&F144104029=16