Krúžková činnosť  2017/18Utorok: logopédia

Mgr. Iveta Šušuková

( jedno stretnutie 45 min.  2€ )


Streda: anglický jazyk

                                      PhDr.Zuzana Kamenčíková     

( cena za polrok 15€ )

Štvrtok : joga

PhDr. Zuzana Kamenčíková    

 ( jedno stretnutie 35 min. 2€)