Rada školy

Zloženie rady školy pri Materskej škole, Koperníkova 24, Hlohovec do 31.08.2018

1. Mgr. Kamila Chlebničanová - zástupca pedagogických zamestnancov, predseda 

2. Milan Chalány - zástupca rodičov

3. Mgr. Adriana Bardiovská - zástupca rodičov, podpredseda


Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

1. RNDr. Denisa Bartošová

2. Mgr. Iveta Moravcová


Dokumenty Rady školy, Koperníkova 24, Hlohovec