Kontakt

ZŠ s MŠ  Koperníkova 24 , Hlohovec 

MŠ Koperníkova: 033 / 74 245 90


                      Email MŠ: mskopernikovahc@gmail.com

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec

 - poverená riadením  školy od 01.09.2018 :

  • PaedDr. Denisa Králičová


Názov školy:

Základná škola, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec

Email školy: zskopernikova24@gmail.com

Telefón: 00421/33/732 06 28
               0911 955 349


Adresa školy: 

Koperníkova 24, 
920 01 Hlohovec
zskopernikova24@gmail.com

Web: www.zskopernikhlo.edupage.org