ŠKOLNÉ - TERMÍMY

Pre školský rok 2018/2019

Prekľad termínov na úhradu príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole .Platba sa realizuje len v elektronickej podobe do desiateho dňa v mesiaci.

Mesiac / pracovný deň

Cena

September  10. 09. 2018 pondelok

12€ 

Október   10. 10. 2018  streda

12€

November + December   12.11. 2018 pondelok

24€

Január 10. 01. 2019 štvrtok

12€

Február 11. 02. 2019 pondelok

12€

Marec 11. 03. 2019 pondelok

12€

Apríl 10. 04. 2019  streda

12€

Máj 10. 05. 2019 piatok

12€

Jún 10. 06. 2019 pondelok

12€