Zippyho kamaráti - od r. 2016-2018

Liga za duševné zdravie, projekt Zippyho kamaráti

Program Zippyho kamaráti učí deti sociálne a emocionálne zručnosti. Je vytvorený pre deti vo veku 5-7 rokov a úspešne ním prešlo viac ako milióndetí na celom svete, v širokom spektre krajín a kultúr. Deti sa prostredníctvom 24 lekcií, v ktorých počúvajú príbehy a zúčastňujú sa aktivít, učia, ako hľadať vlastné riešenia problémov. Takýmto spôsobom sa stávajú lepšie pripravené zvládať životné nástrahy a lepšie vychádzať s ostatnými ľuďmi.

Hlavný koncept, na ktorom je program Zippyho kamaráti postavený, je

zvládanie a viac si o térii a výskume zvládania môžete prečítať na webstránke

www.partnershipforchildren.org.uk.

Program Zippyho kamaráti je založený na dôkazoch. Veľké nezávislé evaluačné

štúdie zhodne dokázali pozitívny prínos pre zapojené deti. Tento zahŕňa:

  • Zlepšenie pozitívnych stratégií zvládania
  • Zlepšenie sociálnych zručností
  • Zlepšenie atmosféry v triede
  • Zníženie výskytu šikany
  • Zlepšenie študijných výsledkov

Tieto štúdie naďalej pokračujú a vy si môžete prečítať najnovšie výsledky

evaluácie na webstránke, v časti Programmes/Evaluation.

Program Zippyho kamaráti je k dispozícii len tým, ktorí prešli špeciálnych

výcvikom na jeho realizáciu. Najnovšie vydanie programu má viacero prídavkov

a vylepšení,ktoré sa uskutočnili z podnetov našich partnerských organizácií a

učiteľov z celého sveta. 


Zippyho kamaráti.

Obsah programu :

sa realizuje počas celého školského roka