Informácie k zápisu do materskej školy:

Zápis do MŠ

Tlačivá potrebné k zápisu do materskej školy:

1. Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa

2. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy